Krzysztof Filla   Galeria Fotografii

"Najniebezpieczniejszy światopogląd mają ludzie,
 którzy nigdy nie przyglądali się światu." Alexander V.Humboldt

STRONA GŁÓWNA
AZJA AMERYKA EUROPA POLSKA PRZYRODA RÓŻNE TEKSTY O MNIE KONTAKT MÓJ PROJEKTENGLISH MÓJ PROJEKT
WSPARCIE PROJEKTU

Czerwiec 2020

Rozpoczęta zbiórka na portalu pomagam.pl

Lipiec 2019

Jeśli zapoznałeś się z tym co robię i uważasz, że moje działania mają sens i chciałbyś wesprzeć mnie finansowo czy sprzętowo lub widzisz jakieś opcje na współpracę, proszę napisz do mnie. Jeśli znasz firmę lub instytucję, która mogła by mi pomóc, bardzo proszę o informację.

Jesienią 2018 próbowałem zwrócić się do wielu dużych instytucji i organizacji o dofinansowanie do ram czy odbitek, niestety odpowiedź zawsze była ta sama - osobom fizycznym wsparcia nie udzielamy. Inni odpowiadali, że najważniejsze są priorytety, czyli walka ze smogiem, a jeszcze inni, że teraz są wybory. Na początku każdego mojego spotkania z urzędnikami jedno z moich pierwszych pytań brzmiało: 'Czy słyszał Pan/Pani o Szóstym Wielkim Wymieraniu?' We wszystkich tych instytucjach wliczając w to Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska w Katowicach odpowiedź zawsze była negatywna. Po tych doświadczeniach, odniosłem wrażenie, że ci wszyscy biurokraci zajmujący ciepłe urzędy, żyją kompletnie oderwani od rzeczywistości. Martwią się o nadchodzące wybory, statystyki, liczby i zadowalanie tych, którzy sprawują nad nimi urzędy. Myślę, że jest to bardzo smutna rzeczywistość.

CEL PROJEKTU

  1. Podnoszenie świadomości o tropikalnych lasach deszczowych i ich nieporównywalnej wyjątkowości.
  2. Uwrażliwienie na piękno całej przyrody i jej integralności jako sieci zależności.
  3. Zachęcanie młodych ludzi do rozwijania zainteresowań i czynnego włączenia się w ochronę przyrody.
  4. Zaszczepienie w młodych ludziach ciekawości świata i chęci poznania, tego co inne (przyroda, kultura, geografia).
  5. Podkreślenie etyki ekologicznej, która ma swoje przełożenie na prawa ludzi i zwierząt.
  6. Popularyzacja fotografii przyrodniczej.

O PROJEKCIE

Wrzesień 2021

UWAGA ! Z powodu międzynarodowego przekrętu związanego z tzw. "pandemią" zostałem zmuszony zawiesić mój projekt.

Zaistniałe okoliczności związane z pandemią i moimi doświadczeniami, skłoniły mnie do napisania książki o kontrowersyjnym tytule: Dlaczego nie uratujemy lasów deszczowych?

Wrzesień 2018

Działalność człowieka w połączeniu z technologią i wzrostem populacji rozpoczęła tzw. Szóste Wymieranie Gatunków. W tej chwili największa bitwa o zachowanie gatunków toczy się w strefie Lasów Tropikalnych, które znikają pod naporem globalizacji. Lasy deszczowe zajmują obecnie mniej niż 5% stałego lądu (kiedyś 10%) a naukowcy szacują, że żyje tam do 70% wszystkich gatunków lądowych fauny i flory. Podnoszenie świadomości o świecie natury powinno być priorytetem sytemu edukacji, że tak nie jest świadczy o tym nasze podejście do świata natury i wypowiedzi ekspertów. Dlatego chciałbym dorzucić mój mały kamyczek w ratowaniu tych bezecnych i fascynujących miejsc poprzez podnoszenie świadomości, używając do tego moich fotografii z wypraw i dzieleniu się wiedzą podczas spotkań z młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi. Wierzę, że podnoszenie świadomości i wiedzy o Środowisku Naturalnym zbliża nas do lepszego zrozumienia procesów w nim zachodzących i tym samym nabieramy więcej szacunku do otaczającego nas świata natury, który wszyscy dzielimy i mamy na niego wpływ. Edukacja ta nie jest tylko ważna dla dobra ludzkości ale dla przetrwania reszty życia na lądzie i pod wodą. To człowiek rozpoczął proces Szóstego Wymierania i tylko człowiek może je zminimalizować.

Oprócz wystaw i spotkań pragnę w przyszłości wydać album w momencie nazbierania odpowiedniej ilości materiału zdjęciowego. Jak na razie działam samemu i potrzebuję wsparcia finansowego do realizacji mojego projektu. Dotychczas finansowałem wszystkie wydatki z własnej kieszeni jak zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego, pieniądze na wyjazdy w tropiki czy organizowanie wcześniejszych wystaw i spotkań. Żeby projekt był bardziej efektywny potrzeba go rozwijać i włożyć w to więcej czasu, energii i środków. Z własnych obserwacji uważam, że temat w Polsce jest dość niszowy i mało znany. Wielu fotografów skupia się na lokalnej przyrodzie, która też jest bardzo ważna ale biorąc pod uwagę bioróżnorodność to zupełnie dwa inne światy. Odnoszę wrażenie, że inni podróżnicy i fotografowie, często pokazują dżunglę przez pryzmat "wielkiej przygody", tyrolek, raftingu, niebezpiecznych zwierząt czy "dzikich plemion" itp. Jest to nieprawdziwy obraz kreowany w "zachodnim świecie". Ja chcę pokazać i opowiadać o dżungli takiej jaka naprawdę jest - prastara, piękna, tajemnicza, zadziwiająca z całym skarbcem procesów, które umykają publicznej wyobraźni. Z doświadczenia fotografa mogę powiedzieć, że las deszczowy to bardzo wymagający obszar z punktu widzenia kondycji fizycznej, klimatu mającego wpływ na sprzęt fotograficzny oraz trudności w dostępności wielu obszarów. Chociaż na każdym etapie podróżowania staram się minimalizować wydatki to doświadczenie pokazuje, że pobyt w lasach deszczowych jest droższy niż w innych obszarach przyrodniczych.

Mój projekt podzieliłem na etapy. Pierwszy z nich to wyjazd do Ameryki Centralnej od 30 października 2018 do 5 kwietnia 2019 (zakończony). Następnie organizacja spotkań i wystaw do września 2019. Kolejny etap to wyjazd do Azji Południowo-Wschodniej od Delty Mekongu po Indonezję (zakończony). Po powrocie kolejne spotkania i wystawy. W trzecim etapie, który na razie jest jeszcze bardzo odległy, chciałby się skupić na lasach Amazonii oraz lasach mglistych Andów wschodnich. Pieniądze chciałbym przeznaczyć na dofinansowanie wyżej wymienionych działań takich jak wystawy i spotkania głównie na szczeblu lokalnym i krajowym nie wykluczając spotkań poza granicami Polski, pozostałą część środków chciałbym przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyprawami. Obecnie cały mój czas poświęcam mojemu projektowi, np: przygotowując materiały, reorganizując stronę internetową czy przygotowując następną wyprawę. Utrzymuję się wyłącznie z własnych oszczędności, wymieniając niesprawny, zużyty czy skradzony sprzęt fotograficzny na nowy (skradziono mi aparat ze zdjęciami w Nikaragui).
Na koniec pragnę podkreślić, że nie szukam własnego rozgłosu, a jedynie popularyzacji wiedzy o lasach deszczowych i tym samym ich przetrwania dla dobra następnych pokoleń i wszystkich mieszkańców tej planety. W dobie narastającego kryzysu spadku bioróżnorodności, każde działanie na rzecz zachowania równowagi przyrodniczej jest imperatywem.

Do projektu powstał Facebookowy fanpage:
Filla PhotographyWebmaster of
www.filla.pl
Filla Krzysztof

Kopiowanie, publikowanie i jakiekolwiek wykorzystywanie fotografii i treści bez zgody autora jest przestępstwem. Dlatego zabrania się wykorzystywania zawartości tej witryny bez zgody autora.
© Copyright od 2004.