Kuskus (Ailurops ursinus) to rodzaj torbacza który zamieszkuje najwyższe partie koron drzew. Bardzo rzadko schodzi na ziemie. Rożne gatunki Kuskus występują na wyspach pomiędzy Sulałesi, Nową Gwineą i północnym koniuszkiem Australii. Na dzień dzisiejszy bardzo mało wiadomo o tych zwierzętach.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon