Trumny chowie się wewnątrz głębokiej wnęki, a na jej balkonie siedzą tzw. tau tau czyli drewniane podobizny zmarłych.

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon