Tradycyjny sposób chowania zmarłych polegał na składaniu trumien w jaskiniach. Dzi¶ małe wnęko-jaskinie wyciosuje się w skale.

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon