Ara żółtoskrzydła lub ara czerwona (Ara macao) jest to rozpowszechniony gatunek w basenie Amazonii i niektórych miejscach Ameryki centralnej. W Kostaryce naturalnie żyją tylko w Parku Narodowym Carara oraz na półwyspie Osa. Żywią się głównie owocami, orzechami i nasionami.

English
<<< ^^^ >>>