Lutang (Presbytis cristatus) na plaży. Ich preferowane środowisko to lasy przybrzeżne, podmokłe, namorzynowe. Zamieszkują wyspy Borneo i Sumatrę oraz zachodnie wybrzeże półwyspu Malajskiego.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon