Pod uprawę palm olejowych las jest wycinany. Tylko najgrubsze pnie wybierane są na sprzedaż a resztę lasu zostawia się i pali się na miejscu. Zanim to nastąpi teren jest drenowany i osuszany.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon