Siamang wielki (Symphalangus syndactylus). Siamangi są bliskimi, większymi kuzynami gibonów. Charakteryzują się bardziej atletyczną budową ciała i donośniejszym śpiewem. Tak jak gibony tworzą monogamiczne związki często na całe życie. Grupy składają się z dwóch dorosłych i młodych które żyją z rodzicami i nowym potomstwem do 7-8 roku życia. Preferują życie w lasach nizinnych ale z powodu ich braku żyją na obszarach górskich.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon