Rozdzielczość
twojego
ekranu


Dzikie pszczoły bez żądłowe występują głównie w strefie tropikalnej. Są ważnymi zapylaczami zbierającymi nektar i pyłek kwiatowy. Gniazda budują głównie w pniach drzew lub pod ziemią wykorzystując naturalne otwory. Wejście zabudowują woskową rurką w kształcie trąbki.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon