Innymi specjałami w kuchni indonezyjskiej są kurze nogi i tempeh (produkt sojowy).

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon