Innymi specjałami w kuchni indonezyjskiej są kurze nogi i tempeh (produkt sojowy).

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon