Las deszczowy na 2800m n.p.m. jest tak samo gęsty jak w niższych partiach ale cechuje go bardzo odmienna roślinność.

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon