Kuskus (Ailurops ursinus) to rodzaj torbacza który zamieszkuje najwyższe partie koron drzew. Bardzo rzadko schodzi na ziemie.
Rożne gatunki Kuskus występuj± na wyspach pomiędzy Sulałesi, Now± Gwine± i północnym koniuszkiem Australii. Na dzień dzisiejszy bardzo mało wiadomo o tych zwierzętach.

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon