Rozmiar dorosłego samca sięga 60cm. Zarówno samce jak i samice mają charakterystyczny czub.

English
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon