W Krajach Ameryki łacińskiej, autobusy to dobre miejsce na sprzedaż artykułów, szczególnie wszystkiego rodzaju przekąski i napoje chłodzące.

ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon