Widok kolonialnego miasta Granada położonego na północnym wybrzeżu jeziora Nikaragua. Wyróżniająca się budowla na tym zdjęciu to katedra.

English
<<< ^^^ >>>