Długoszpon żółtoczelny (Jacana spinosa). Jest to młody osobnik który dorastając zmienia upierzenie na szaro-brązowe. Jego siedliska to bagna, stawy, obrzeża wielkich jezior z pływającą wegetacją gdzie poszukuje jedzenia.

Share


ENGLISH
<<< ^^^ >>>


wersja na telefon